K optimální funkčnosti stránek využíváme cookies. Více informací naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Prostudujte si prosím naše prohlášení. Případné dotazy vám rádi zodpovíme na info@grideo.cz.
 • Prohlášení o ochraně osobních údajů
  My, Grideo s.r.o. bereme ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně a striktně se držíme předpisů stanovených zákonem o ochraně údajů. Osobní údaje se na této webové stránce shromažďují pouze v technicky potřebném rozsahu. Shromážděné údaje se v žádném případě neprodávají nebo z jiných důvodů neposkytují třetím stranám.

  Následující prohlášení Vám poskytuje přehled o tom, jak tuto ochranu zabezpečujeme a jaký druh údajů za jakým účelem shromažďujeme. Má platnost pro všechny webové stránky, za které je zodpovědná firma Grideo. Webové stránky Gridea mohou obsahovat linky k webovým stránkám jiných dodavatelů, na které se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje.
 • Zpracování údajů naší internetovou stránku a používání našich aplikací
  Firma Grideo shromažďuje a automaticky ukládá na svém serveru informace souborů „log file", které nám Váš prohlížeč předává. Jsou to:

  - Typ / verze prohlížeče
  - Používaný operační systém
  - Referrer URL (předchozí navštívená stránka)
  - Hlavní jméno počítače, který bude zpřístupněn (IP adresa)
  - Čas dotazu na server.

  Tyto údaje nelze přidělit osobám, které nejsou určeny pro firmu Grideo. Nedochází ke sloučení těchto údajů s jiným zdroji údajů. Údaje slouží pouze k internímu statistickému vyhodnocení.
 • Cookies a použití nástrojů pro analýzu
  Internetové stránky používají na více místech takzvané cookies. Ty slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivá, účinnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se archivují ve Vašem počítači a které ukládá Váš prohlížecí program. Většina námi používaných cookies jsou takzvané „cookies relace". Po skončení Vaší návštěvy se automaticky vymažou. Cookies nezpůsobují na Vašem počítači žádnou škodu a neobsahují viry.

  Odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče nebo aplikace popř. použitého prostředí operačního systému (iOS, Android) můžete zprostředkování takovýchto informací zabránit, to však podle okolností povede k problémům prohlížení, ovládání a funkcionality nabízeného obsahu nebo služeb.
 • Google Analytics
  Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google"). Google Analytics používá tzv. „cookies", textové soubory ukládané na počítači, které umožňují analýzu Vašeho použití webové stránky. Informace o vašem použití této webové stránky, které cookie vytváří, se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají do paměti.

  V případě aktivace anonymizování IP na této webové stránce se však vaše IP adresa Google v členských státech Evropské Unie nebo dalších státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejdříve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se celá IP adresa přenáší na server Google v USA a tam se zkrátí. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace pro vyhodnocení vašeho používání webové stránky, pro sestavení reportů o aktivitách na internetových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek.

  IP adresa přenesená z Vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics není propojována s jinými daty Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením svých prohlížečů. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat v plném rozsahu veškeré funkce této internetové stránky.

  Bližší informace ohledně podmínek užívání a ochrany dat najdete na http://www.google.com/analytics/terms/cz.html popř. https://www.google.de/intl/cs/policies/.

 • Používání a předání osobních informací
  Pokud jste nám dali k dispozici osobní informace, použijeme je pouze pro zodpovězení Vašich dotazů, ke zpracování s Vámi uzavřených smluv, pro technickou administraci, pro aktivity přihlášení a v aktuálních službách poskytnutých internetovými stránkami nebo aplikacemi. Používání poskytnutých osobních informací jinými službami nebo pro jiné účely probíhá pouze na základě Vámi uděleného souhlasu. Takový souhlas můžete kdykoliv odvolat.


  Vaše osobní údaje budou dány k dispozici třetím osobám nebo budou jinak zprostředkovány, pokud je to nutné pro účel zpracování smlouvy – obzvlášť předání objednacích údajů dodavateli, pro vyúčtování nebo pokud jste s tím předem souhlasili. Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas s účinností do budoucna.


  Vymazání uložených osobních údajů proběhne, když odvoláte Váš souhlas k ukládání, když jejich znalost již není nutná pro splnění účelu, který byl ukládáním sledován, nebo když je jejich ukládání z jiných zákonných důvodů nepřípustné.
 • Právo na informace, vymazání
  Máte kdykoliv právo na informace o údajích týkajících se Vaší osoby, jejich původ a příjemce stejně jako účel jejich uložení. Navíc existuje podle zákonných ustanovení právo na opravu, blokování a vymazání osobních údajů.
 • Další informace
  Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto vám rádi kdykoliv zodpovíme jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Máte-li otázky, které nebyly zodpovězeny v tomto prohlášení o ochraně dat nebo požadujete-li podrobnější informace k nějakému bodu, kontaktujte nás:

  Grideo s r.o.
  Vrbova 1427/19
  147 00 Praha 4 Braník

  tel.: +420 735 050 195
  e-mail: info@grideo.cz
 • Bezpečnostní upozornění
  Snažíme se ukládat Vaše osobní údaje s využitím všech technických a organizačních možností tak, aby nebyly přístupné pro třetí strany. Při komunikaci prostřednictvím e-mailu nemůžeme zcela zaručit bezpečnost dat, takže Vám v případě důvěrných informací doporučujeme poštovní doručení.
Made on
Tilda